Demre Ilçesi Beymelek Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama Imar Plani Revizyonu Aski Ilani

    Demre Ilçesi Beymelek Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama Imar Plani Revizyonu Antalya Büyüksehir Belediye Meclisi'nin 07.01.2019 tarih 35 sayili karari ile onanmis olup 28.01.2019-27.02.2019 tarihleri arasinda bir ay süre ile askiya çikarilmistir.