Demre Ilçesi Beymelek Mahallesi Su Ürünleri Ileri Ar-Ge Merkezi 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçli NIP ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçli UIP Aski Ilani

    Antalya Ili, Demre Ilçesi, Beymelek Mahallesi 1. ve 3. Derece Dogal Sit Alani olarak tescilli 161,213,216 ve 217nolu parselleri kapsayan "Su Ürünleri Ileri Ar-ge Merkezi" kullanim amaçli hazirlanan 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçli Nazim Imar Plani ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçli Uygulama Imar Plani Çevre ve Sehircilik Bakanliginin 15.01.2018 tarih ve 9248 sayili makam oluru ile onaylanmis olup 02.02.2018-05.03.2018 tarihleri arasinda bir ay süre ile askiya çikarilmistir.