Demre Belediyesi Değerli olan hiçbir şey, hayatta mücadelesiz kazanılamaz.