Demre Belediyesi Büyükkum mahallesi (zümrütkaya) 194 ada 299 parselde bulunan ruhsatlı yapının 10 metrelik yolda kalması nedeni ile yolun batıya kaydırılarak 12 metre olarak planlanması ve yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar