Demre Belediyesi Büyükkum mahallesi (zümrütkaya) 338 parselde yer alan yapının yolda kalması nedeni ile 12 metrelik yolun kuzeye kaydırılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği