Demre Belediyesi Gökyazı mahallesi (zümrütkaya) 184 ada 3 parselde yer alan “pazar yeri” alanının e=0.90 yençok=3 kat yapılaşma koşullu “belediye hizmet alanı” olarak düzenlenmesi ve plan notlarının eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı deği