Websitesi Ziyaretçi Aydınlatma Metni

Son Duyurular

Kişisel Verilerin Korunması

Websitesi Ziyaretçisi Aydınlatma Metni

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (“Kanun”) göre DEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI(Bundan sonra “Belediye” olarak anılacaktır) sizinle ilgili kişisel verileri işlemesi sebebiyle veri sorumlusu olarak tanımlanmaktadır. Kanunun "Aydınlatma Yükümlülüğü" başlıklı 10’uncu maddesine göre veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri gerçek kişileri bazı konularda bilgilendirmekle yükümlüdür.

Bu metin hem mevzuata uyum sağlanması hem de şeffaf ve hesap verebilir olabilmek amacıylaBelediye tarafından hazırlanmıştır.

İlgili Kişi: Belediyemiz web sitesini ziyaret etmeniz ve bu nedenle bir takım kişisel verilerini işlediğimiz siz, kanun tarafından ilgili kişi olarak tanımlanmaktasınız.

Veri Sorumlusu: Sizinle ilgili kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan [Belediye]veri sorumlusudur.

Süreçlere Göre İşlenen Kişisel Verileriniz, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 

 

 

 

 

 

 • İşlem Güvenliği (IP numarası ve IP Protokolü, URL, Ne Kadar Süre ile sayfada Kalındığı, MAC Adresi, Bağlantı başlangıç ve bitiş zamanı) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi ve Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Yer Sağlayıcı Olarak Erişim Loglarının Kayıt Altına Alınması) Amaçlarıyla

KVKK Md. 5/2(a):Kanunlarda açıkça öngörülme bendine istinaden

 

 

(Sitemizi ziyaret etmeniz halinde 5651 İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve

Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla

Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun m.5’de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verileriniz elde edilmekte ve saklanmaktadır.)

 

Tarafımızca işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında;kişisel verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz web sitemizi ziyaret etmeniz yoluyla otomatik yöntemlerle elde edilmektedir.

Web sitesi iletişim formunu dolduruyorsanız;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 

 

 

 • Kimlik (Ad,Soyad),

 

 • İletişim (e-posta, telefon numarası),

 

 • Ziyaretçi İşlem (Mesaj Konusu, Mesaj Tarihi) verileriniz

 

 

 

 

 

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi(İletişim Formunda Doldurduğunuz Bilgilerin Elde Edilmesi) Amacıyla

KVKK m.5/1 Açık Rızanıza istinaden

 

 

(Açık rızanıza istinaden iletişim formunda girdiğiniz kişisel verileri sizinle iletişime geçmek amacıyla işliyoruz.)

 

 • Kimlik (Ad,Soyad),

 

 • İletişim (e-posta, telefon numarası),

 

 • Ziyaretçi İşlem (Mesaj Konusu, Mesaj Tarihi) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi(İletişim Formunda Doldurduğunuz Bilgilerin Saklanması) Amacıyla

KVKK m.5/2(f): İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri

sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması istinaden

 

 

(Şartları sağlayan meşru menfaatlerimiz uyarınca makul sürelerle iletişim formunda elde ettiğimiz bilgileri saklıyoruz.)

 

Sitemize girmeniz anında işlenen kişisel verilere ek olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; kişisel verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır.

 

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz web sitemiz iletişim formunu doldurmanız yoluyla otomatik yöntemlerle elde edilmektedir.

E-Belediye Bilgi Sistemine Hızlı Giriş Yapıyorsanız;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 

 

 

 

 

 

 

 • Kimlik (TCKN),

 

 • Vatandaş İşlem (Ortak Sicil No.),

 

 • İşlem Güvenliği (İşlem Tarihi) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi(E- Belediye Hızlı Giriş Bilgilerinizin Elde Edilmesi) Amacıyla

KVKK m.5/2(ç):Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması bendine istinaden

 

 

(5393 Sayılı Belediye Kanunu Geçici m.10 hükmüne istinaden e-belediyesi sistemine geçmek ve dolayısıyla sistemde anılan kişisel verilerinizi elde etmek hukuki yükümlüğümüzdür.)

 

 

 

 

 • İletişim (GSM) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi(Kimlik doğrulamasının yapılması)Amacıyla

KVKK m.5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

 

 

(Hızlı girişte veri güvenliği açısından kimlik doğrulamasının yapılması olası bir uyuşmazlıkta veri sorumlusu olarak haklarımızın korunmasını sağlayacaktır.)

 

Sitemize girmeniz anında işlenen kişisel verilere ek olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; kişisel verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz bilgi sistemine bilgilerinizi girmeniz  yoluyla otomatik yöntemlerle elde edilmektedir.

E-Belediye Bilgi Sistemine Hızlı Giriş Yapıyorsanız;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 

 

 

 

 

 

 

 • Kimlik (TCKN),

 

 • Vatandaş İşlem (Ortak Sicil No.),

 

 • İşlem Güvenliği (İşlem Tarihi) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi (E- Belediye Hızlı Giriş Bilgilerinizin Elde Edilmesi) Amacıyla

KVKK m.5/2(ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması bendine istinaden

 

 

(5393 Sayılı Belediye Kanunu Geçici m.10 hükmüne istinaden e-belediyesi sistemine geçmek ve dolayısıyla sistemde anılan kişisel verilerinizi elde etmek hukuki yükümlüğümüzdür.)

 

 

 

 

 • İletişim (GSM) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi(Kimlik doğrulamasının yapılması) Amacıyla

KVKK m.5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

 

 

(Hızlı girişte veri güvenliği açısından kimlik doğrulamasının yapılması olası bir uyuşmazlıkta veri sorumlusu olarak haklarımızın korunmasını sağlayacaktır.)

 

Sitemize girmeniz anında işlenen kişisel verilere ek olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; kişisel verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz bilgi sistemine bilgilerinizi girmeniz  yoluyla otomatik yöntemlerle elde edilmektedir.

E-Belediye Bilgi Sistemine Üye Oluyorsanız;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 

 

 

 

 

 

 • Kimlik (TCKN, Ad, Soyad vd.),

 

 • İletişim (İrtibat Telefonu, e-posta),

 

 • Vatandaş İşlem (Ortak Sicil No.),

 

 • İşlem Güvenliği (Kullanıcı adı, şifre) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi (E- Belediye Üyelik Bilgilerinizin Elde Edilmesi) Amacıyla

KVKK m.5/2(ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması bendine istinaden

 

 

(5393 Sayılı Belediye Kanunu Geçici m.10 hükmüne istinaden e-belediyesi sistemine geçmek ve dolayısıyla sistemde anılan kişisel verilerinizi elde etmek hukuki yükümlüğümüzdür.)

 • Kimlik (TCKN, Ad, Soyad vd.),

 

 • İletişim (İrtibat Telefonu, e-posta),

 

 • Vatandaş İşlem (Ortak Sicil No.),

 

 • İşlem Güvenliği (Kullanıcı adı, şifre) verileriniz

 

 

 

 

 

 

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi(E- Belediye Üyelik Bilgilerinizin Saklanması) Amacıyla

KVKK m.5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

 

 

(Üyelik bilgilerinizi saklamamız, olası bir uyuşmazlıkta veri sorumlusu olarak haklarımızı korumamızı sağlamaktadır..)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • İletişim (e-posta)veriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi (E-Belediye Üye Kimlik Doğrulamasının Gerçekleşmesi) Amacıyla

KVKK m.5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

 

 

(Kimlik doğrulamasını veri sorumlusu olarak gerçekleştirmek; veri güvenliği yükümlülüklerimizi yerine getirmemizi sağlayacak ve yükümlülüğü yerine getirdiğimizin ispatı, olası bir hukuki süreçte haklarımızı korumamızı sağlayacaktır.)

 

Sitemize girmeniz anında işlenen kişisel verilere ek olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; kişisel verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz;üyelik formuna bilgilerinizi girmeniz  yoluyla otomatik yöntemlerle elde edilmektedir.

E-Belediye Bilgi Sisteminde Ödeme Yapıyorsanız;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 

 

 

 

 

 

 • Kimlik (Ad,Soyad),

 

 • Finans (Kart No., SKT)

 

 • İşlem Güvenliği (İşlem Tarihi) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi(E- Belediye Ödeme Ekranında Bilgilerinizin Elde Edilmesi ve Saklanması) Amaçlarıyla

KVKK m.5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

 

 

(Kamu alacaklarının online platformlarla tahsil edilmesi, tahsilat bilgilerinin saklanması haklarımızı kullanmamız ve korumamız için gereklidir.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 • İletişim (GSM)veriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi (Ödeme Doğrulamasının Gerçekleştirilmesi) Amacıyla

KVKK m.5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

 

 

(Ödeme için doğrulamasının yapılması bilgi güvenliği süreçleri açısından veri sorumlusu olarak haklarımızı korumamızı sağayacaktır.)

 

Sitemize girmeniz anında işlenen kişisel verilere ek olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; kişisel verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz; ödeme formuna bilgilerinizi girmeniz  yoluyla otomatik yöntemlerle elde edilmektedir.

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

İlgili kişiler, kişisel verilerine ilişkin haklarını öncelikle veri sorumlusuna iletmek zorundadırlar.

Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili olarak:

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarını kullanabilirsiniz.

 

Başvuru Yöntemi

Başvurunuzu:

 • GÖKYAZI MAHALLESİ MUSTAFA MASATLI CADDE NO: 1/ DEMRE ANTALYA adresine yazılı olarak;
 • demrebelediyesi@hs01.kep.trkep adresine, güvenli elektronik imza veya mobil imza ile;
 • E-Posta adresinizin sistemimizde kayıtlı olması halindeinfo@demre.bel.tr adresine e-posta göndererek yapabilirsiniz.

Başvurunuzda;

 • Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
 • Talep konunuzun,

Belediye, kimliğinizi doğrulama hakkını saklı tutar.

Başvuru sırasında uyulması gereken usul kuralları ve daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ"inden ulaşabilirsiniz.